Praktické

 

V této sekci se dozvíte veškeré praktické informace.

 

 

Kdy a Kde

 

Bitva o Třemšín

Kdy: 26.–28. 4. 2019, samotná bitva pak v sobotu 27. 4. 2019

Kde: skautská základna Na Dědku, poblíž obce Hvožďany

 

 

Táboření

 

Táboření je možné pouze pro účastníky s vedoucím či zákonným zástupcem. Bez odpovědné osoby je možné na místě přespat za příplatek 150 Kč za osobu za noc. Příplatek slouží k zajištění dozoru účastníků mimo herní čas.

Stravování je zajištěno organizátory jen v podobě sobotního oběda během hry. Pro táboření je tedy nutné vzít si dostatečné množství vlastního jídla.

Spaní proběhne ve vlastních stanech na tábořišti na louce u hájovny. V tábořišti bude zajištěna pitná voda, prostor na postavení stanů, ohniště a WC. Během celé akce bude přítomný zdravotní dozor.

 

 

Všichni účastníci akce jsou povinni dodržovat následující pravidla během i mimo hru:

 

Všichni účastníci akce jsou povinni dodržovat zákony České republiky a místní ustanovení.

Je zakázáno rozdělávat oheň mimo vyznačená ohniště.

V lese platí zákaz jakékoli manipulace s otevřeným ohněm.

Každý účastník po sobě uklízí odpadky!

Je zakázáno ničit lesní porosty i veškeré lesní stavby a itinerář, který se nachází na herním území i mimo něj.

 

 

Co s sebou

 

*Vyplněnou přihlášku

*Kopii kartičky zdravotní pojišťovny

*Kostým a zbraň (Jak by měl kostým a zbraň vypadat, naleznete v sekci návody)

Vhodná obuv do terénu

Pláštěnka

Svačina (zajištěn sobotní oběd)

Láhev na vodu

 

Pokud na místě budete spát:

Stan

Karimatka

Spacák

Rezervní oblečení

Jídlo (zajištěn je pouze sobotní oběd)

 

*Povinné položky, bez kterých nemůžete být vpuštěni do hry.

 

 

Harmonogram

předběžný harmonogram:

 

Pátek

 

16:00 – otvírají se brány Dědka, postupný příjezd tábořících účastníků

17:00 – začátek registrace a schvalování zbraní

20:00 – porada CP a Žoldnéřů

22:00 – konec registrace a schvalování zbraní

 

Sobota

 

07:00 začátek registrace a schvalování zbraní

07:30 příjezd netábořících účastníků

08:30 nástup, vysvětlování pravidel, představení velitelů a CP

09:00 začátek hry

12:30 oběd

18:00 závěrečná bitva

19:00 večerní program – ukázky pravých zbraní a historického šermu

 

Neděle

 

balení, úklid, odjezd