Pravidla

 

 

Pravidla boje

 

V boji se používají výhradně schválené zbraně.

Zásahové plochy = místa, kde je platný zásah, jsou trup, nohy od kolen nahoru a paže od ramen k loktům (rána přímo do loktu či kolene neplatí). Pokud je zasažen kostým nebo výstroj na zásahové ploše, zásah je platný. Pokud však čepel škrábla oděv pouze špičkou a v letu se ani nezbrzdila, zásah platný není. Pokud se hráči seknou navzájem (nastane sousek), platí zásahy oba.

Zakázané plochy = místa, kam se nesmí útočit, a to ani náznakem, jsou hlava, krk a rozkrok. Při boji se nesmí bodat, ani bodání naznačovat.

Cizí zbraň se nesmí chytat rukou za čepel. Kdo tak učiní, je zasažen, i když ruka není zásahová plocha.

Máchání zbraní jen tak kolem sebe je zakázáno.

Hráč musí svoji zbraň vždy brzdit, aby nedopadla plnou vahou.

Zásah je platný pouze s nápřahem, tudíž se nesmí kidlit (mlátit na jedno místo opakovaně a rychle po sobě) ani dělat vlnitý plech (běžet za zády protivníků a zbraní přejíždět po jejich zádech). Za nápřah se nepovažuje ani otočka se zbraní, při které zasáhnete protivníka.

Štítem se nesmí nijak útočit ani prorážet řady protivníků, slouží pouze k obraně.

 

Když je hráč zasažen, odečte si jeden život a řekne nahlas, kolik životů mu ještě zbývá. Pokud hráči klesne počet životů na nulu, je mrtev.

Hráč je povinen odpovědět na dotaz jiného hráče ohledně počtu jeho životů, a to vždy, okamžitě a zřetelně, i pokud je mrtvý.

Když hráč zemře, položí na místě všechny herní předměty a se zbraní za hlavou odchází ke svému veliteli. Po cestě nikomu nesmí předávat informace o hře.

 

 

Životy a oživování

 

Pokud není před střetem uvedeno jinak, platí následující pravidla:

– Každý hráč má 3 životy

– Každý zásah ubírá 1 život (viz pravidla boje)

– Oživení probíhá na předem označeném místě

– Mrtví nesdělují informace o hře, ani jinak nezasahují do děje hry

 

 

Pravidla kostýmů

 

Na terénní hře Bitva o Třemšín platí kostýmová povinnost po celou dobu hry a každý účastník je povinen připravit si kostým v barvě odpovídající armádě, za kterou je přihlášen.

Z kostýmu musí být na první pohled jasná příslušnost k dané armádě a to i v případě, že hráč má na sobě zbroj.

Základ kostýmu by měl být v přírodních, nerušivých barvách a neměly by se na něm vyskytovat následující prvky:

– Na první pohled nevhodné materiály, jako je šusťákovina, maskáče, atd

– Výrazné a nestylové barvy – bílá, růžová, svítivě zelená,…

– Nevhodné doplňky jako jsou kšiltovky, …

– Sportovní tenisky, stříbrné botasky a jiná rušivá obuv.

Jak poskládat vhodný kostým najdete v sekci návody.

 

 

Pravidla zbraní

 

Veškeré zbraně prochází schválením organizátory, kteří kontrolují jejich bezpečnost. Schvalování probíhá během registrace a organizátoři mohou po dobu hry nevyhovující zbraň bez vysvětlování zabavit.

Kontroluje se především měkčení (musí být měkká celá čepel) a rozměry (viz tabulka). Dále pak ostré prvky, které nesmí být nikde na zbrani, nejen na čepeli. Štíty musí mít obalené a měkčené rohy i hrany.

 

Typ zbraně Maximální rozměr Poznámka
Jednoruční meč 100 cm Vyměkčená celá čepel
Obouruční meč 125 cm
Jednoruční sekera (palice a kladiva) 100 cm – nejdelší naměřitelný rozměr Vyměkčené i toporo
Obouruční sekera (palice a kladiva) 125 cm – nejdelší naměřitelný rozměr
Štít Úhlopříčka 78 cm
Kulatý – průměr 60cm
Obalené hrany
Luk / kuše Bez omezení Nátah max. 10 kg
Šípy Průměr týbla 8–10 mm
Průměr hlavice alespoň 5 cm
Ideální konstrukce je tzv. euro šíp (LINK)

 

Kombinace zbraní

Povolené kombinace zbraní:

– jednoruční zbraň a štít

– luk (kuše) a šíp

 

 

Pravidla pro střelné zbraně

 

Šípy

Šípy musí být na jednom konci opatřené dostatečně velkou a bezpečnou hlavicí. Minimální průměr je 5 cm a musí být vyrobeny tak, aby se hlavice nemohla uvolnit od týbla a zároveň musí mít pevné jádro, které zabrání průchodu týbla hlavicí. V hlavici nesmí být žádný kovový předmět a také hlavice nesmí mít ostré hrany.

Na druhém konci musí být šíp opatřen zářezem pro bezpečné nasazení tětivy. Dále musí mít každý šíp letky z vhodného materiálu. Díky nim pak šíp léta přesněji a snižuje se riziko nechtěného zásahu do hlavy či na jiné choulostivé místo.

 

Organizátor si vyhrazuje právo ověřit bezpečnost provedení šípu na jednom náhodně vybraném vzorku šípu i za cenu jeho zničení.

Střelec musí mít do hry připraveno minimálně 15 šípů a ve hře používat výhradně své střely. Je zakázáno ničit cizí šípy.

 

Luky / kuše

Každý luk či kuše musí splňovat kritérium maximálního nátahu maximálně 10 kg a musí mít vhodný a nerušivý vzhled. Doporučeny jsou hlavně kupované zbraně s vlastnostmi garantovanými výrobcem. V žádném případě nebudou schvalovány např. luky vyrobené z běžeckých lyží apod. Bezpečnost každé zbraně bude řešena individuálně.

Se střelnými zbraněmi je přísně zakázáno mířit na hlavu / krk / další zakázané plochy a to i náznakem.

Každý střelec nese zodpovědnost za jím vystřelený šíp.

Na konci hry pak pro střelce platí povinnost snést nalezené šípy na jedno místo, kde si je jejich majitelé přeberou.