Strany

 

 Vojsko pána Jana Zajíce z Třemšína

Barva: žlutá

 

Pan Jan Zajíc je vládcem Třemšína a širého okolí. V minulých letech, ještě před vypuknutím války, musel svůj vlastní hrad bránit před nároky chtivých příbuzných, zejména pak svého bratrance, lstivého Jodoka z Hengstu. Jan Zajíc však dokázal vládu udržet a nyní vládne pevnou a spravedlivou rukou celému širému okolí. Jan Zajíc sice připojil svůj podpis k protestnímu dopisu české a moravské šlechty do Kostnice, ale odmítl se vzbouřit proti králi a církvi. Dlouho se polní vojska jeho hradu vyhýbala, neboť jeho zdi jsou vysoké a stojí na vrcholu strmého kopce. Rytíři a vojáci z Třemšína navíc znají svůj kraj a jsou ochotni bránit své domovy do posledního muže.

 

 

 Táborské polní vojsko Jana Roháče z Dubé

Barva: červená

 

Táborskou výpravu, jež hodlá s Třemšínem zúčtovat, vede jeden z nejzkušenějších husitských hejtmanů, muž, jehož jméno se v kraji vyslovuje s bázní, bratr ve zbrani a nejbližší pomocník samotného Jana Žižky z Trocnova, mocný Jan Roháč z Dubé. Proslulý vojevůdce kalicha se konečně rozhodl, že s pyšným Třemšínem změří své síly. Jeho obávané voje se již utkaly s křižáky, katolickou i husitskou šlechtou, i s Pražany, a ze všech bojů dosud vyšly vítězně.

 

 

 Družina rytíře Michala Smělého

Barva: modrá

 

Zvěsti o husitských houfech táhnoucích krajinou dospěly až do západních Čech, kde dosud stojí husity nepokořené mocné město Plzeň. Naslouchal jim i rytíř Michal, zvaný pro svou mladickou kuráž Smělý, a rozhodl se přispěchat staroslavné brdské pevnosti na pomoc. Sebral družinu urozených i neurozených bojovníků, oblékl zbroj, osedlal koně a řítí se vstříc bouři. Dokáží se dostat k Třemšínu včas?

 

 

 Orebské polní vojsko Ambrože z Hradce

Barva: černá

 

Jan Roháč není jediným husitským hejtmanem, který vede své muže k hradu na kopci Třemšín. Se zbraněmi v rukou a Kristovým jménem na rtech se Čechami ženou též orebské oddíly hradeckého kazatele Ambrože. Jeho vojáci patří k nejzkušenějším a nejobávanějším v celé Evropě a hodlají smést Třemšín z povrchu zemského. Proslýchá se dokonce, že se Ambrož snaží přitáhnout k hradu dříve než Jan Roháč a dobýt jej jako první, aby se o svou slávu nemusel dělit.

 

 

 Cizí postavy (CP) a žoldáci

 

V každé válce se najde dost těch, kteří nebojují za víru, za domov ani za ideály, ale jen pro peníze. I v brdském kraji se nacházejí skupinky katolíků i kališníků, kteří nedbají na víru a propůjčí své zbraně tomu, kdo jim zaplatí zlatem. Kromě nich jsou však v lesích i další lidé, na něž mohou vojáci narazit – rolníci, řemeslníci, mniši a pěvci, žebráci a tuláci, a možná i pozoruhodnější bytosti.

 

 

 Fotografové a doprovod

 

Po lese se potulují i tito podivíni, ale není radno si jich příliš všímat.